Die Weg

 

Die leuen van `n neutrale lewe

Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?” -  Esegiël 33 :11 OAV.

Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here” - Romeine 14:7-8.

‘n Neutrale lewe beteken om totaal na binne gekeer net vir jouself te lewe, soos ‘n dier wat van die oggend tot die aand in die veld wei en dan gaan slaap om môre weer dieselfde te doen.  Dit is ‘n mens wat net vir homself leef, nie verbind aan enigiets of enigiemand buiten homself nie. Dit is egter nie waarvoor God die mens geskape het nie.

Die duiwel beskik oor geen effektiewer leuen as dié van die neutrale lewe nie. 'n Leuen is ‘n voorstelling van iets wat nie werklik bestaan nie. En dit geld ook vir die idee van ‘n neutrale lewe. Indien dit wel bestaan het, sou dit 'n lewe wees sonder verbintenisse, sonder verhoudings en sonder doelstellings. 'n Neutrale lewe sou 'n onbewoë, kleurlose, dooie lewe wees, wat onverskillig staan teenoor die werklikheid, en veral teenoor God in Christus. Maar so 'n lewe is geen lewe meer nie; dis om net ‘n parasitiese bestaan te voer.

'n Mens móét vir iets lewe, hy kan nie net bestaan nie. Hy is nou eenmaal midde in en deel van die natuur, die kultuur, die geskiedenis en die wêreld. Daarom kry ons lewe eers inhoud en sin as ons vir iets lewe. As 'n mens in vertwyfeling sou uitroep: “Waarvoor leef ek eintlik?” beteken dit in werklikheid dat daardie mens nie meer lewe nie.

Wie dus meen dat hy neutraal kan lewe, is deur die leuen verblind. Een of ander tyd sal hy wakker skrik en dan sal die werklike vraag by hom opkom: “Vir wie of waarvoor leef ek nou eintlik?” Die mens is tog nie soos 'n dier wat net leef om te eet en eet om te leef nie. Hy bring sy lewe onvermydelik in verband met die groot geheel van alle dinge, die begin en die einde -, die sin en die doel van alles.

Nou ja, waarvoor leef jy?

Die Here het geen behae in die dood van die goddelose nie – dit is dié mens wat sy lewe nie op die oorsprong en die doel van die lewe, naamlik op God, rig nie. God het aan ons bekend gemaak dat die ware lewe alleen gevind kan word in Sy wet, Sy reg, Sy evangelie en Sy genade. As ons nie uit en vir God leef nie, leef ons God-loos (sonder God) en bevind ons onsself op die verkeerde weg van die leuen.

Waarom wil  jy die ewige dood sterf? God bedoel dit goed met ons. Moenie ‘n neutrale lewe lei nie, want dit is in werklikheid maar 'n lewe vir die verderf. Laat ons daarin roem dat ons nie vir onsself leef nie, maar vir die Here. Dan kan ons ook vir die Here sterwe - en so die ewige lewe ingaan!

Lees gerus Esegiël 33:7-11!

Ds J Overduin

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css