Die Weg

 

Om liefde te gee

"Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly."Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet” – Johannes 15:9-12.

Waar daar liefde is, is daar blydskap, vreugde en vrede. Maar waar die liefde verdwyn, neem vyandskap en droefheid oor. Hoe belangrik liefde is weet ons uit eie ervaring. Wanneer klein kindertjies liefde ontbeer, ontwikkel hulle nie regtig nie. Die liefde van die ouers is ‘n noodsaaklike lewensdrank. As die kinders dit nie ontvang nie, word hulle later onsekere mense met hoeke en kante, en in plaas daarvan om liefde uit te deel, kan hulle dalk haat uitdeel.

Jesus praat in Johannes 15 van ‘n baie besonderse liefde. Dit gaan oor sy verhouding met die Vader. Hy weet dat sy Vader in die hemel Hom liefhet. Dit is die beslissende betekenis vir sy lewe. Hy ontvang sy krag uit die liefde wat Hy van die Vader ontvang. Daardeur kan Hy sy lewe vir ander gee. Deur die liefde van die Vader maak Hy stukkende mense weer heel. Wie hierdie liefde ontvang, is ‘n gelukkige mens.

God is die bron en oorsprong van alle liefde. Jesus het sy dissipels geleer om God hulle Vader te noem, en daarom bid ons ook: “Ons Vader wat in die hemel is”. Dit beteken: God weet wat ons vir die lewe en aan liefde nodig het. Hy weet dit reeds voordat ons Hom daarom vra.

Die liefde van mense sal nooit hierdie volmaaktheid bereik nie. Ons is almal onvolmaakte en feilbare wesens, en vir baie van ons, is dit wat ons “liefde” noem, eintlik net ‘n spel. Geen aardse liefde is daarom van teleurstellings gespaar nie. Die liefde van God vir ons daarenteen, is die volkome liefde wat ons nooit loslaat nie. Miskien kan ‘n mens sê: die ewige lewe wat ons in Christus soek is hierdie band van liefde tussen God en ons. Hierdie band is so vas dat dit nie deur iets of iemand versteur kan word nie. Nie eens die dood kan ons van hierdie bron van liefde wegruk nie.

Die vraag is: leef ons in ‘n liefdelose wêreld? Waar is die liefde nog die oorheersende mag in die lewe? Dit lyk immers asof dit geen rol in die sakewêreld speel nie. En is dit nie soms ook opsigtelik afwesig binne families nie?

Hulle wat ware liefde ervaar, kan dit ook aan ander deurgee. Jesus stel dit duidelik: "Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief”. En ons moet dieselfde doen: die liefde van Jesus Christus aan ander deurgee. Ons weet dat ons ontelbare kere teleurgesteld en ontnugter daarvan sal afkom. Baie pogings om liefde in die wêreld te bring, misluk. Om egter nie daardeur verbitterd te word nie en aan te hou, moet ons ons telkens weer wend tot die oorspronklike Bron van alle liefde.

(word vervolg)
Dr Uwe Czubatynski  (verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css