Die Weg

 

'n Rots waarteen jy jou stamp of deur Wie jy gered kan word

Kyk, Ek sit in Sion ’n klip neer waaroor ’n mens struikel, ’n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in Hom glo, sal nie teleurgestel word nie” - Romeine 9:33.

Daar is slegs een manier waarop daar vryspraak of geregtigheid voor God verkry kan word. Die Here God het ‘n rots gegee, wat nie geïgnoreer mag word nie. Hierdie rots is Jesus Christus (Jesaja het reeds oor Hom geprofeteer – Jes 8:14).

Vryspraak! Waarom is dit so belangrik? Daar het ‘n groot kloof tussen die heilige God en ons mense ontstaan. Ongehoorsaamheid aan God se gebod deur Adam en Eva het ‘n verskriklike gevolg: “Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.” (Rom 5:12). Tot alle mense deurgedring ... Daar is dus geen mens op aarde wat sonder sonde gebore word nie. By daardie sonde voeg ons daagliks nog meer sondeskuld by. 

Die sonde bring die dood oor die mensdom. God het die reg om die sondeskuld te veroordeel tot die ewige dood! Verskriklike verwagting! Daarom smag ons na vryspraak van die doodstraf. In Romeine 9 gee die Here sy oplossing daarvoor, en daarteenoor die oplossing waarna die mense dikwels gryp.

=> God se oplossing vir ons sonde is geloof in die rots Jesus Christus.
=> Die mens gryp baie maal na hulle eie prestasies om vryspraak te kry.

Daardie persone wat op hulle eie prestasies vertrou, is soos die Jode wat destyds vir Jesus verwerp het. Vir hulle word Jesus ‘n rots waarteen jy jou stamp.

Die boodskap vandag is dus baie duidelik: Jesus is ons rots van hoop. Hy is ons sekerheid dat ons vryspraak van ons sondeskuld kan kry. Hy het vir jou en my sonde kom betaal, ten volle betaal. Hy het sy lewe daarvoor gegee, aan die kruis ‘n vervloekte dood gesterf.

Is Jesus jou rots?
=> Erken dan jou eie sondeskuld.
=> Bely dat jy nie deur jou eie prestasies daarvoor kan vergoed nie.
=> Aanvaar in die geloof dat Jesus volkome vir jou sondeskuld betaal het.

Waarlik Hy is ons enigste rots van verlossing. In Hom geanker is daar sekerheid van ons vryspraak!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css