Die Weg

 

Kyk vorentoe

Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus” – Filippense 3:13-14.

Ons het reeds by ‘n vorige geleentheid gesien dat ons weg deur die lewe vergelyk kan word met ‘n atleet wat aan ‘n wedloop deelneem. Ons moet besef dat hierdie wedloop die grootste inspanning van ons verg, maar dat God ons die krag daarvoor gee.

Wat help hierdie groot inspanning ons as ons nie ons aandag ten volle op die einddoel plaas nie? Ons sien die doelgerigtheid waarmee Paulus sy Christenskap uitleef: “Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus” (Fil 3:13-14).

Paulus konsentreer net op die einddoel, sodat sy aandag nie deur onbenullighede afgetrek kan word nie, want hy skryf: “Een ding doen ek”...

Mense wat groot prestasies in die lewe behaal, verspil nie hul energie op afleidings en onnodige dinge nie. Dieselfde geld ook vir ons geestelike wedloop. Die wêreldse afleidings verwoes ons: ons bekommer ons oor erkenning, die valse glans van rykdom en die bedrieglike bekoorlikheid van aansien.

Salomo sê:  "Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers" (Spr 4:25-27). Kan ons dit in verband bring met ons eie lewens? ‘n Christen wat besig is met sy wedloop sal hom nie deur nietighede laat aflei nie. Hy sal volkome op die wenstreep en die oorwinningsprys fokus.

Wat moet ons doen om op ons einddoel te konsentreer? Paulus gee vir ons die antwoord: “ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is” (Fil 3:14 OAV). ‘n Atleet kyk nooit om nie. Sou hy dit doen, sal hy sy spoed verloor, sy baan verlaat en die wedloop verloor. Moet nooit terugkyk nie! Wat agter jou is, is nie van belang nie.

Wat moet ons vergeet?  Alles. Dit beteken om die slegte dinge van die verlede soos sonde, foute en onheilighede te vergeet, maar ook om nie ag te gee op die suksesse, deugsame dade en groot prestasies van die verlede nie. Ons moet alles vergeet!

Waarom alles? Omdat niks daarvan met jou doel van die wedloop, hier en nou, te doen het nie. Jy kan nie vandag wil leef deur op jou oorwinnings van gister te roem nie. Ewemin kan jy die wedloop voltooi  as jy aan jou eie waarde twyfel en meen dat jy op die pad agter jou, foute begaan het.

Jesus sê: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie" (Luk 9:62). Daarom moet ons ons nie deur die sondes, foute en skulde van die verlede laat verlam nie. Is hulle nie alles vergewe nie? Is die skuldbrief nie opgeskeur nie? Waarom belas jy jou met jou sondige verlede?  Kyk vorentoe. As jy jou sondes na Christus gebring het, dan is hulle vergewe en is daar geen gewig meer vir jou huidige wedloop nie. Kyk vorentoe!

(Word vervolg)
(Verwerk uit: Das Ziel vor Augen deur ds Wolfgang Wegert)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css