Die Weg

 

God is ons Rots

Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie” - 1 Samuel 2:2.

Onthou jy vir Hanna, die kinderlose vrou van Elkana, wat gespot is omdat sy geen kinders gehad het nie? Hoe sy by God gepleit het: ““Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, u dienares, wou dink en my nie vergeet nie en aan my ’n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie.” (1 Samuel 1:11). God was haar genadig en ‘n seuntjie is gebore! Hy was Samuel, wat later groot werk vir die Here gedoen het.

Hierdie dankbare ma, Hanna, het gesing: Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie. (1 Samuel 2:2). Ons mans kan ons nie werklik in die situasie van ‘n kinderlose ma indink nie. Tog kan ons saam sing wanneer Hanna God loof vir sy geskenk. Dit is die Heilige Gees wat deur haar sing en God se karakter en dade aan die wêreld bekend maak. ‘n Psalm, loflied, tot eer van die Here. Elke gelowige kan sy/haar persoonlike belewenis van donker dieptes en die uitkoms, wat die Here gegee het, hiermee besing.

Sy sing: “... daar is geen rots soos ons God nie.” Daar is verskillende ervarings, waardeur ons  God as rots beleef: angs, onsekerheid, eensaamheid, soeke na veiligheid, gryp na vastigheid, vind van ‘n vaste fondament in tye wanneer alles wankel. Vir Hanna was God haar rots toe sy, ten spyte van die spot van mense, op Hom kon bly vertrou. In teenstellings beskryf sy hoe haar Rots, wat heilig is, verhewe bo die menslike gebrokenheid, haar lewe verander het: Sy het gehuil (1:7) en was bitter hartseer (1:10), sy was diep terneergedruk (1:15) met volop smart en leed (1:16), nóú kan sy egter jubel. Sy was swak in vergelyking met haar teëstander (1:6), nou is sy sterk en lag sy haar vyande uit (2:1).

God is ons rots, omdat Hy so totaal anders is as mense. Hy kan veel meer doen as wat ons bid of dink (Efes 3:20-21). Hanna se man het haar getroos: “Is ek nie vir jou meer werd as tien seuns nie?” (1 Sam 1:8). Aanvaar jou kinderloosheid, jy weet mos daar sal geen seun vir jou gebore word nie. Ander het haar gespot, hulle verlekker in haar hartseer. Maar Hanna het in gebed na haar rots, die heilige God, gegaan. Hy doen die onverwagte en toon aan dat Hy waarlik God is, die enigste Here.

In Hebreërs 11:6 word ons geleer: “Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.”

MAG GOD ONS GELOOF IN HOM AS ONS ROTS SO VERSTERK, DAT ONS MET VERTROUE SAL BID. LOOF HOM VIR DIE ONVERWAGTE UITKOMS WAT HY GEE.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css