Die Weg

 

Om God te ken is om te lewe

Van Simon Petrus, ‘n dienaar en apostel van Jesus Christus. Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here! Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag” – 2 Petrus 1:1-3 NAV.

Waarvoor is die mens eintlik geskape? Die Bybel sê: om God te dien, en ons sal ons hoogste geluk vind deur Hom te ken wat ons gemaak en aan ons die lewe geskenk het. In die lewe van vandag word die mens as middelpunt van alles beskou. Kennis van die mens word vooropgestel en in al sy fasette bestudeer, terwyl kennis van God opsy geskuif word. Die Woord van God sê egter vir ons dat daar niks belangriker is as om God te ken en insig in God se heil te verkry nie. Waarom? Augustines het gesê: “die menslike hart is rusteloos, totdat hy rus vind in God”. 

Dit is iets wonderliks om God te ken, en om Jesus Christus te ken wat aan die kruis van Golgota vir ons gesterf het. Die Bybel noem ons die bruid van Christus. Die verlange van die bruid na die bruidegom word vir ons in Hooglied 5:8 uitgebeeld. Daar sê die bruid “sê vir hom die liefde verteer my” (NAV). So moet mense ook voel wat deur die Heilige Gees aangeroer is en die boodskap gehoor het: “Daar is ‘n Redder vir jou siel. Hy is jou Helper en jou Heiland”. Daarom sê Paulus: “Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding” (Fil 3:10). Twee verse vooraf skryf Paulus: “ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry” (Fil 3:8).

Wat Paulus hier sê is: “Om Christus Jesus te ken, is om die sin van die lewe te vind”.

Die meeste probleme van hierdie lewe sal vanself opgelos word as die wêreld eenmaal sal erken dat die hoofsaak van ons bestaan die kennis van God is. Daar sal weer sin kom in almal se lewens. Wanneer jy jou aandag weg van jouself neem en dit op die lewende God plaas, dan kry jou lewe ‘n totale nuwe betekenis.

Miskien is jy ook geestelik gedaan, vol van angs, kommer en sorge oor môre en oormôre. Die sonde druk, dit verg energie, dit maak jou kapot. Leer ken jou God en gaan Hom tegemoet. Kyk na Hom deur die kosbare geloof, deur Jesus Christus – dit sal jou siel genees en weer nuwe moed gee vir die toekoms. Dan kan ons ook goed verstaan waarom Petrus by die begin van sy tweede brief aan die gelowiges sê: “Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!” Dit is ook my gebed vir jou.

-dw-

(Gebaseer op: "Gott kennen ist Leben" van ds Wolfgang Wegert)

.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css