Die Weg

 

Die duiwel se wapens

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug” – Efesiërs 6:12.

Die afgelope paar dae het ons gelees van ons stryd teen die duiwel en die duistere magte van hierdie wêreld. Ons het gelees van Martin Luther en van Paulus. Hulle was maar enkeles uit ‘n skare van mense wat vir Christus gestry en tot die einde staande gebly het. Sommige mense het selfs op ‘n gruwelike wyse vir die evangelie gesterf.

Ons moet daarop bedag wees dat die duiwel baie metodes het waarvolgings hy te werk gaan om God se kinders van Hom af weg te rokkel en hulle te mislei. So het hy het álles aangewend om Paulus te keer om die blye boodskap van verlossing te verkondig. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 11:25. Die meer subtiele aanslag teen Paulus was die kwaadstokers wat daar in Korinte na vore gekom het, Paulus se gesag bevraagteken en hom beskinder het.

Wat het hierdie aanval teen Paulus alles ingehou? Hy is beskuldig van onbetroubaarheid (2 Kor 1:17-23), trots (2 Kor 3:1), geestelike onstabiliteit (2 Kor 5:13), gemeenheid (2Kor  7:8-10), swak karakter (2 Kor 10:10), ongeleerdheid (2 Kor 11:6), oneerlikheid (2 Kor 12:16-19) en dat Christus nie werklik deur hom praat nie (2 Kor 13:3). Daarom het Paulus sy tweede of “verdedigingsbrief” aan die Korintiërs geskryf waarin hy die verdraaide waarhede van die kwaadstokers weerlê het. Verdraaide waarhede en kwaadstokery is beslis ook nie vandag ‘n vreemde gesig nie, en die tegnologie maak dit moontlik om dit baie vinnig te versprei.

Die grootste en ergste aanval van Satan is egter teen ons eie gees gemik deur twyfel en skuldgevoelens by ons op te wek. Meng twyfel aan God, twyfel aan jouself en ‘n klomp skuldgevoelens bymekaar en jy ondervind vrees, bekommernis en angs, wat sal maak dat jy jou houvas op die lewe verloor. Jakobus sê die volgende oor twyfel: "want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word." (Jak 1:6). Deur twyfel verloën jy jou geloof in God, en deur skuldgevoelens verloën jy die verlossingswerk van Christus. Twyfel kan alleen teëgewerk word deur jou verhouding met Christus te versterk. Daarvan is reeds in op ‘n vorige geleentheid geskryf. Gaan die duiwel teë deur jou sonde te bely en te glo dat jy vergiffenis daarvoor ontvang het. Daaraan hoef jy nie te twyfel nie: ”Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer" (Heb 9:14).

Nieteenstaande al die aanslae teen ons sal ons staande bly solank ons ons geloof behou en nooit moed opgee nie, want dit is ons skild teen die aanslag van die Bose (Ef 6:16) en ons weet ook: “dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie” (Rom 8:37-39).

-dw

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css