Die Weg

 

Is jy op jou pos? (2)

“Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe” – Matteus 10:16.

Ons het gister gesien dat dit nie altyd ‘n maklike taak is om die blye boodskap van die evangelie van God se koninkryk te verkondig nie. Want daardeur sê ons ‘n stryd aan teen die magte van die duisternis. En die magte van die duisternis werk die verspreiding van hierdie blye boodskap heftig teë. Paulus het dit ondervind en hy skryf: “Daarom wou ons weer na julle toe kom; ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder” (1 Tess 2:18). En waar die Woord van God ookal verkondig word, sal die duiwel ook sy eie saadjies saai. Die Here Jesus leer dit vir ons in die gelykenis van die onkruid tussen die koring, soos ons dit lees in Matteus 13:24-30. Dan sê Jesus in Matteus 13 vers 39:  “die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel”. 

Daarom is hierdie vermaning om so versigtig soos slange te wees ook vandag nog op ons van toepassing. Want waar ons ons ookal bevind, en wat ons ookal doen, daar is die Satan nie ver van ons af nie. Hy sal probeer om ons teen te gaan en sy listigheid ken geen perke nie. Soms is sy aanslag baie subtiel en ander kere uiters brutaal. Petrus beaam dit as hy sê: “Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind” ( 1 Pet 5:8).

Daar is sekerlik geeneen van die leidinggewende persone in die geskiedenis van die kerk van Christus wat nie daarmee in aanraking gekom het nie. Ons sien dit deur alle eeue met as voorbeelde: Petrus, Paulus, Martin Luther en die ander kerkhervormers. En ja, ons sien dit vandag nog. Deur die eeue het baie staande gebly, maar helaas was daar ook sommiges wat onder die druk van Satan gestruikel en geval het. Ons lees van die geweldige aanvegtinge en vertwyfeling wat Martin Luther moes deurstaan en hoe die duiwel eens vir hom so werklik was dat hy hom met ‘n inkpot gegooi het. Ander kere het hy uitgeroep: “Ek is gedoop!’ Dit is net sy geloof en die volle vertroue in God wat hom deur hierdie tye gedra het. Daarom kon hy ook die alombekende “’n Vaste burg is onse God” skryf.

 Die vermaning “om versigtig soos slange” te wees, staan egter nie alleen nie, die res die sin is net so belangrik: “en opreg soos duiwe”. Want waar die opregtheid verlore gaan, verloor die Woord sy krag en broei die sonde uit.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. (Ef 6:14-18).

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css