Die Weg

 

Die nuwe toekoms wat wag (2)

Luister na My, my volk, my volk, gee aandag aan wat Ek sê: My onderrig sal uitgaan na die volke toe, my wil sal vir die nasies die koers aanwys. Die redding wat Ek bring, kom baie gou, die verlossing wat Ek bewerk, is op pad, Ek self regeer oor die nasies. Die eilande wag op My, hulle wag dat Ek My laat geld. Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hier onder: die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies, maar die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly” - Jesaja 51:4-6 NAV.

Die HERE roep ons toe: “Luister na My”. Daar is so baie dinge in die lewe wat ons aandag aftrek en ons besig hou. Daar is so baie wat ons kan beïnvloed, maar die HERE gebied ons om ons fokus op Hom te hou. Hy wat alles in Sy hand hou – of ons dit wil erken of nie. “Luister na My, julle wat die geregtigheid najaag, wat die HERE soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is” (Jes 51:1 OAV). Hiermee herinner die HERE ons aan ons vader en moeder in die geloof, naamlik Abraham en Sara, wat duisende jare tevore die belofte van ‘n nalatenskap ontvang het. Die seën wat hulle ontvang het,  rus ook op ons wat uit die verlossing lewe wat ons deur Jesus Christus ontvang het. Hy alleen lei ons na God ons Vader. Met eie krag sou ons die Vader nie kon vind nie. Jesus sê in Johannes 14 vers 6: “Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie”.

Die HERE roep na ons: “Luister na My, my volk, my volk, gee aandag aan wat Ek sê: My onderrig sal uitgaan na die volke toe, My wil sal vir die nasies die koers aanwys” (Jes 51:4). Ook wanneer God se bevel deur die mense verag word: “Luister na My, julle wat doen wat reg is, volk in wie se hart My wet is, moenie bang wees vir die spot van mense nie, moenie skrik as hulle julle beledig nie” (Jes 51:7). God sê: “Ek sal my reg vasstel as ‘n lig van die volke” (Jes 51:4 OAV) en verder : “Die redding wat Ek bring, kom baie gou, die verlossing wat Ek bewerk, is op pad” (Jes 51:5).

Hierdie belofte is deur Jesus Christus vervul. Matteus verwys na Jesaja 9:1 wanneer hy sê: “Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan" (Matt 4:16). Hierdie lig brand nog steeds helder, ook wanneer die duiwel en sy helpers alles probeer om dit uit te doof. Sy Heil word oor die hele wêreld verkondig en God staan self agter hierdie werk.

Ons hoef dus ook nie vir die toekoms te vrees nie. Deur Jesus Christus kan ons op die genade van God vertrou. Dit is veral vir ons ‘n troos noudat die wêreld sy einde nader. Ons Christene het nie die duistere prognose van die omgewingsbewaarders nodig om te sien dat die wêreld op ‘n ramp afstuur nie. Ons lees dit in God se Woord, dat dit Hyself is wat die aarde na sy einde toe stuur: ”Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder; want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos ‘n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe” (Jes 51:6). ‘n Neerdrukkende beskrywing van die toestand van ons wêreld, alhoewel dit meer as 2500 jaar gelede geskryf is. Ons moet die toekoms duidelik in oënskou neem. En hoewel dit so dreigend voor ons lê, moet ons nie verlate voel nie. God is by ons

Die woorde “Kyk op na die hemel” wil ons blik vestig op die HERE wat hemel en aarde gemaak het, en dit onderhou tot die tyd aanbreek wat Hy bepaal het. Tot daardie tyd sal Hy dié wat aan Hom behoort, op hulle weë bewaar. Ook die belofte van Sy genade is bo alle twyfel verhewe: "maar My heil sal vir ewig bestaan en My geregtigheid nie verbreek word nie" (Jes 51:6 OAV). Dit is nie die leë verkiesingsbeloftes van politici wat agterna baie gou vergeet word nie, maar dit word bevestig en verseël deur die bloed van Jesus Christus ons Heiland, wat Hy aan die kruis vir ons vergiet het.

Ds  Hans-Heinrich Hamborg (Remchingen-Nöttingen) – verkort.


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css