Die Weg

 

Wees gereed, die Koning kom! (5)

In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word” – Matteus 24:10-12.

In die vorige twee uitgawes het ons gekyk na die morele verval en die groot afval voor die wederkoms van Christus, wat weer lei tot ‘n minagting van die wet van God, soos Jesus hier in Matteus 24:12 vir ons sê. En die minagting van die wet van God lei weer tot liefdeloosheid en haat.

3. Die toename in die minagting van die wet van God

Nou moet ons eers maar weer deur die koerante gaan blaai. Die media is vol van berigte oor die toename in die onverskilligheid teenoor die wet van God, oor geweld en selfs geweld deur kinders, ja, tot in die skole. Kriminaliteit en  misdaad, revolusie en opstande is aan die orde van die dag binne alle volke van die wêreld.  En aan die wortel hiervan lê die minagting van die wet van God. 

Paulus sê in die brief aan die Romeine: “Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie: "Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie," of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet” (Rom 13:8-10), en Jesus sê: “Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel”. En dan sien ons in die koerante die vernietigende gevolge as mense agter valse leerstellings aanloop en hulle nie aan God se wet steur nie.

Die grondbeginsels van die beskawing, naamlik: ordelikheid, betroubaarheid, ywer, eerlikheid, lojaliteit en gehoorsaamheid aan gesag, gebaseer op die Bybelse verordeninge, moes plek maak vir hebsug en selfverwesenliking.  Die fokus van ‘n ordelike samelewing binne die grense van God se wet, het verander na selfgesentreerde mag, geld, besittings, vermaak, seksualiteit en sukses, selfs ten koste van die liefde teenoor ander mense.  Paulus sê dit duidelik in die tweede brief aan Timoteus: “Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God” (2 Tim 3:1-4).

Omdat ons dus hierdie dinge weet, moet ons alles in die stryd werp om ons geloof te behou en te verryk “met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense..... As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus” (2 Pet 1:5-11).

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css