Die Weg

 

Wees gereed, die Koning kom! (3)

Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" – Matteus 24:3.

Ons raak dikwels angsbevange as ons na die wêreldgebeure rondom ons kyk, maar as ons lees wat die Woord van God vir ons sê, hoef ons nie benoud te raak nie. Ons weet immers dat alles in die hand van die HERE is en dat wat gebeur net die vervulling is van die Bybelse profesieë. Die tekens van die eindtyd is aan ons geopenbaar in die Ou- sowel as die Nuwe Testament van die Bybel. Jesus sê in Matteus 24 dat daar vóór sy wederkoms sekere sigbare tekens sal wees. Hy vermaan sy dissipels en ook vir ons wat dit lees, om ag te gee op die tekens in die wêreldgebeure. Hy gee nie die spesifieke tydstip wanneer Hy weer sal kom nie, maar sê dat die tekens ‘n duidelike heenwysing op die wederkoms sal wees. “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie” (Hand 1:7).

Ons kan na die tekens kyk waarvan Jesus gepraat het, en daaruit bepaal waar die wysers van die wêreldklok op hierdie oomblik staan. Dan word dit vir ons duidelik dat die uur naby is. Ons het immers dieselfde waarskuwing as wat Noag gehad het. Laat ons nou ons Bybel langs die koerant neerlê en in die volgende paar dae kyk wat besig is om te gebeur.

1. Die morele toestand van die wêreld

Oor die tyd van Noag staan daar geskrywe: "Ek (dit is God)het besluit om ‘n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Gen 6:13). Dan sê Jesus: "Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die mens” (Luk 17:26). Jesus bring die eindtyd dus in verband met die tyd voor die sondvloed. En dit is wat ons nou beleef. Alhoewel Noag sy tydgenote gewaarsku het, het die mense voortgegaan met hul geweld, met hul goddeloosheid, met hul ontaarde lewe en hul luste, en “.. nie besef (het) wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens.” (Mat 24:39). Die goddelose mense vier hulle dekadensie, hulle perversiteit en goddeloosheid en glo dat dit die hoogtepunt van die lewe is. Maar terwyl hulle trots is op hul prestasies en hul maatskaplike stelsels, sal die ongeluk skielik oor hulle kom, net soos die sondvloed ook die mense onverhoeds oorval het.

Christus vergelyk die mense van die laaste dae met die inwoners van Sodom. Hulle was sedelik vervalle en perversiteit en afgodediens was aan die orde van die dag:  “In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan: hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swael uit die hemel gereën, en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die mens verskyn” (Luk 17:28-30). Ons lewe ook so: enersyds met verskriklike angs en andersyds in Sodomitiese verval. En Jesus sê: “Moenie ‘n fout maak nie! Soos dit daardie tyd was so sal dit wees wanneer Ek weer kom”.

“Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie” – Matt 24: 42..

- dw- (Aanhalings geneem uit: Die Zeichen der Wiederkunft Christi – ds Wolfgang Wegert).

(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css