Die Weg

 

Wees gereed, die Koning kom! (2)

"Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die nag" - 1 Tessalonisense 5:2.

Die wederkoms van Christus sal onverwags geskied. Die Bybel toon vir ons die tekens of gebeure wat die wederkoms sal voorafgaan. Sommige daarvan is duidelik omskryf, terwyl ander geheimenisvol verborge is. Daarom kan ons nie oor die wederkoms spekuleer nie. Jesus vermaan ons egter: “Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie" (Matt 24:44). Hy gebruik ook die gelykenis van die vyf verstandige en die vyf onverstandige maagde (Matt 25:1-13). Al tien van hulle het geweet dat die bruidegom (dit is Christus) gaan kom, maar net vyf was gereed. Ons sien ook rondom ons baie mense wat hulself Christene noem, maar wat nie leef volgens die geloof dat die wederkoms van Christus enige tyd kan plaasvind nie. 

Jesus het op ‘n keer gevra: "Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?" (Lukas 18:8). Die Hebreërbrief sê: “Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom” (Heb 11:7). 

Dit beteken dat ons, deur ons geloof, geduld aan die dag moet lê. Abraham het geduld nodig gehad nadat hy die belofte ontvang het dat hy ‘n seun sou ontvang. Maar ons sien hoe sy geduld hom in die steek gelaat het en hy sy eie weg met Hagar gevolg het. “Volharding (dit is geduld) is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het” (Heb 10:36). Ook die kerk moet geduldig wees. Mense wat die wêreld aanhang is daarenteen altyd haastig. Hulle moet haastig aan die mag kom. Hulle moet haastig geld verdien. Hulle moet haastig eer bekom. Die kinders van God kan daarteenoor kalm en geduldig wees, want Christus se belofte staan vas en seker. En een ding weet ons: Hy sal weer kom op die uur wat ons dit die minste verwag. Ons bly kalm want ons weet alles is in die hand van die Here.

Staan vas in julle verwagting. Dit beteken nie net om in die wederkoms te glo nie, maar ook om hartstogtelik daarna uit te sien. In die harte van geesvervulde mense is ‘n verlange: “Die Gees en die bruid sê: Kom!" ," Amen, ja kom, Here Jesus!" (Open 22:17 en 20). Wag ons op Jesus?

Werk met ywer. Wie op Jesus wag, werk vir sy Heiland, sodat nog meer siele in die Ryk van God kan kom. “Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind” (Matt 24:26 OAV). “So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het” (Joh 9:4). Wil ons werk? Wil ons gereed wees? Dan, wanneer die Here kom, sal Hy ons by die arbeid besig vind. En ons moet die werk van God eerste doen, op alle vlakke, deur die krag van die Heilige Gees en deur die band van  liefde wat ons in Jesus Christus met mekaar verbind.

Uit: Sei bereit, der König kommt! – ds Wolfgang Wegert.
(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css