Die Weg

 

Wees gereed, die Koning kom!

"Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het." – Handelinge 1:11.

Terwyl die dissipels die Heiland agternastaar, sê die engele vir hulle: “Hy sal weer kom”. Die wederkoms van Christus is een van die grootste en magtigste boodskappe van die Bybel. Ons vind dit in beide die Ou en Nuwe Testamente.  Sien bevoorbeeld die profesieë met betrekking tot die wederkoms in Jesaja 9:6-7 en Sagaria 14:4. In die Nuwe Testament is die boodskap van die terugkeer van ons Here nog veel duideliker. Byna al die boeke van die Nuwe Testament het die wederkoms van Jesus as tema. Ons kry 318 verwysings daarna  in die 260 hoofstukke van die Nuwe Testament. Jesus het self gesê: "Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel." (Matt 26:64) en: "Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit”. (Matt 25:31). Ook in sy beroemde profetiese rede praat Jesus oor die dinge wat sal gebeur voordat sy wederkoms sal geskied (Matt 24) en voeg by: “Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit” (vers 30). En in Johannes 16:22 belowe Hy: “Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie”.

Die werklikheid van die wederkoms van Christus word sonder uitsondering deur al die apostels verkondig. Paulus skryf: “Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde” (1 Tes 4:16-18). Die hoop op die koms van Jesus is ‘n groot troos.

Hierdie boodskap van hoop vind ons helder en duidelik in die geloofsbelydenis van baie Christelike kerke: “waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel”. Hierdie geloofsbelydenis is veranker in die boodskap dat Jesus Christus weer sal kom.

Die leer van die wederkoms verskaf ‘n diep geestelike krag aan die gelowiges. Die waarheid dat Christus as Koning van alle Konings sal kom, het ‘n ongelooflike krag en dit dra Sy kinders deur die moeilikste tye. En die gedagte dat die Heiland kom om jou vir tyd en ewigheid met Hom te verenig, verskaf vreugde in jou lewe. Die Heilige Gees bind jou aan hierdie boodskap en lê dit in jou hart. Jy ondervind die nabyheid van die lewende Christus. Dit verander jou en bring jou uit die toestand van sielsnood na ‘n toestand van vrede, rus en die diepste geluksaligheid. Ons Here kom weer om dié wat aan Hom behoort, huis toe te neem. Halleluja.

Uit: Sei bereit, der König kommt! – ds Wolfgang Wegert.
(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css