Die Weg

 

Die ganse aarde deel in God se liefde

Daar word groot dinge van jou gesê, stad van God: “Ek reken onder dié wat my ken ook die mense van Egipte en Babel, selfs dié van Filistea, Tirus en Kus. Hulle het almal kinders van Sion geword”  - Psalm 87:3-4.
"Die nasies sal in die stad (die nuwe Jerusalem) se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan" -Openbaring 21:24.

Sion is die berg waarop Salomo die tempel vir die Here gebou het, en verwys dikwels na die stad Jerusalem. Dit was die hoofsetel vir godsdiens en administrasie van die ou staat Israel. Sedert 1950 ook hoofstad van die moderne staat Israel. Vandag ‘n stad waarop Jood, Christen en Moslem aanspraak maak. ‘n Bron van stryd en oorlog tussen die groepe.

In hierdie Psalm verklaar die almagtige God sy besondere verbintenis aan die stad. Die Here het vir Sion lief, meer as enige ander plek in Jakob (vers 2). Dit is egter nie ‘n eksklusiewe liefde waarin net die ou verbondsvolk deel nie. Ons lees: “Ek reken onder dié wat my ken ook die mense van Egipte en Babel, selfs dié van Filistea, Tirus en Kus. Hulle het almal kinders van Sion geword.”  (Ps 87:3-4). Hierdie name verteenwoordig die hele destydse wêreld.

Wie sal deel in God se liefde? Elkeen wat Hom ken en dien uit al die nasies van die wêreld. Deur Jesus Christus se verlossingswerk is die poorte van Sion vir almal oopgemaak. So maak God sy evangelie deur Johannes bekend: “Maar aan almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12).

Wanneer van die wederkoms en nuwe aarde geprofeteer word, lees ons in Openbaring van die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel sal neerdaal. Die volmaakte woonplek vir God se verloste kinders. Daar sal elkeen deel in God se liefde en sorg vir ewig. Maar die nuwe Jerusalem sal vir die wêreld se mense oopstaan. “Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan” (Open 21:24).

Ook jy kan sekerheid hê van jou plek in Sion, die stad van God! Die sekerheid van ‘n ewige geestelike woonplek. Hy skenk dit vir elkeen wat opreg glo in Jesus Christus. Op grond van sy ewige liefde is daar vir mense uit elke nasie op aarde verlossing deur Christus Jesus.

Om jou geloof in Jesus te bely ... erken jou verlorenheid vanweë jou sonde – lees God se Woord aandagtig, want dit maak jou oë oop vir jou sondegebreke – bely al jou sondes voor God, dat jy geen reg op jou eie het tot sy koninkryk en die nuwe Jerusalem nie – aanvaar sy vergifnis van harte – dien Hom uit dankbaarheid saam met ander verloste sondaars.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css