Die Weg

 

Jou vaste beskutting

"Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde" - Ps 46:11 NAV.

Psalm 46 was die inspirasie vir Martin Luther se: “’n Vaste burg is onse God”.  Hierdie Psalm bied troos aan die volk van God in ‘n onstuimige wêreld en gee ook ‘n profetiese blik op die triomf van God. Dit vertel vir ons dat die verbond van God met sy volk nooit verbreek kan word nie, al wankel die koninkryke en al val die berge in die see. Dit word herhaaldelik uitgejubel met die keervers:“Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons.” (OAV).

Ons hoor hier van die naderende eindtyd met sy kosmiese katastrofes, van “aardbewings” waarin die ryke van hierdie wêreld sal wankel en tot niet gaan. Ons hoor van die laaste ingreep van God in die bloedige oorlog- en bewapeningspolitiek van die nasies en van sy laaste seëvierende triomf, waarin Hy sy Heerskappy vir ewig sal laat geld. Maar in die aangesig van dit alles bevestig Hy sy onverbreekbare verbondstrou aan ons, Sy volk. God se volk sal nooit wegsink nie!

As Martin Luther van die “vaste burg” praat, sê hy daarmee wat die woord “toevlug” werklik beteken. Soos wat ‘n burg of vesting met ondeurdringbare mure beskut word, so beskerm God sy volk. Daarom, omdat die lewendige God ons beskerm, hoef ons niks te vrees nie. Selfs wanneer die hele wêreld deur ‘n ongekende katastrofe getref word, waarby die hele aarde wankel, die berge in die see wegsink en God die water wat Hy by die skepping opgedam het (Job 38:8) die vasteland laat oorvloei, hoef ons nie te vrees nie. Hierdie natuurelemente sal geen verskrikking vir ons inhou nie.

God se ewige stad sal nooit wankel nie (vers 8). ‘n Lewegewende stroom sorg daarvoor dat daar volop water is. In die tyd van die Ou Testament was daar altyd die gevaar dat mense van dors kon omkom as ‘n stad beleër word. Dit was dus lewensbelangrik dat elke stad ‘n waterbron moes hê. In hierdie Psalm dui die lewensgewende stroom (vers 5) op die onoortreflike seën van die lewende God. Sy goedheid en trou (Ps 36:8-10) omring en verkwik ons en verskaf ‘n onvernietigbare vastigheid vir ons. God self, God alleen is ons helper. “So seker as die môre kom” (vers 6 NAV) dui daarop dat dit wel voorafgegaan kan word deur ‘n tyd van afwagting, maar dit sal nie uitbly nie, so gewis as wat ‘n nuwe dag sal aanbreek. ‘n Stad wat deur God beskerm word, sal nooit tot puinhope verval nie.

God bevestig sy heerskappy op hierdie aarde, want dit is en bly Sy eiendom (sien Ps 24:1). God sal uiteindelik ingryp om alle menslike geweldspolitiek, met hulle mag en wapens, te vernietig (vers 10). Hy sal ‘n einde maak aan alle oorloë en bloedvergieting op aarde. By vers 11 neem die Almagtige self die woord en beveel die nasies om hulle waansinnige oorloë en moorde te staak. Hy gebied ‘n stilte, want om stil te wees, gee erkenning aan God se majesteit. Alle hoë mense en magte moet besef dat hulle hul voor Hom sal neerbuig (sien Jes 2:17). Bo-oor die slagveld van die geskiedenis sien die Psalmdigter die groot dag van God kom, waarin alle geweld op aarde vernietig sal word omdat Hy alleen “hoog bo die nasies, hoog bo die aarde” is (vers 11). God se totale allesomvattende triomf sal die geskiedenis van hierdie wêreld afsluit (Open 11:15; 19:6).

 “Machtvoller Schutz” (Psalm 46) uit: “das Buch der Psalmen I”, deur Helmut Lamparter. (Baie verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css