Die Weg

 

Hoor, doen en sien - ontvang die seën deur Jesus Christus

Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.” - Lukas 5:9-10

Die vissermanne het daardie nag tevergeefs geswoeg! Hulle nette was leeg en dit word op die strand skoongemaak. Later daardie dag los hulle die skoon nette en volg Jesus!  Wat het gebeur?

Hulle het iets gehoor, iets gedoen en iets gesien.

IETS GEHOOR
Simon Petrus se skuit het ‘n preekstoel geword! Jesus het in die skuit gaan sit en die mense begin leer. Hulle HOOR hom preek. Hy roep die hoorders tot bekering, om meer te doen as wat die Skrifgeleerdes en Fariseërs, in hul gehoorsaamheid aan die wet, doen – liefde moes voorop staan (Mat 5:20). Hy eis ‘n keuse vir of teen die Seun. Jy kan nie die Vader aanbid en die Seun verwerp nie (Joh 12:48-49).

Hoor JY die Seun praat in sy Woord?

IETS GEDOEN
Nadat Hy die mense geleer het, gee Hy opdrag: “... gooi julle nette uit en vang!” Petrus sê: “... op u woord sal ek”. Die gesagvolle woord van Jesus, die Seun van God, het hulle verstom. Daarom DOEN Petrus en sy vissermanvriende wat Hy sê.

Gehoorsaam JY die gesagvolle opdragte van jou Here?

IETS GESIEN
Hulle SIEN ‘n wonderwerk! Soveel visse dat die nette wou skeur en die skuite wou sink. Die ander moes kom help. Gehoorsaamheid aan die Seun van God lei daartoe.

Sien JY God se handewerk raak?

Ons staan oopgevlek voor die heilige Here. Soos Petrus besef ons ons sondeskuld. “Gaan weg van my af, Here, ...”. Maar Jesus gaan nie weg nie, hy roep nader: “Moenie bang wees nie, ek sal jou ‘n visser van mense maak”.

Hulle wat hoor, doen en sien, ervaar die nuwe uitdaging deur Jesus Christus, die Seun van God. Volg Jesus! Sy beloftes word waar. Mense word gered.

Wat hoor en doen en sien jy in jou ontmoeting met Jesus?

Hy praat deur sy Woord en Gees, Hy gee vandag nog sy opdragte en toon steeds sy gesag. Volg Hom! Dan sal jy die seën in sy Koninkryk ervaar.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css