Die Weg

 

Wanneer ons God se heilsplan uit die oog verloor

"Hulle gaan toe na Jesus toe en maak Hom wakker met die uitroep: "Meneer, Meneer, ons vergaan!" - Lukas 8:24 NAV.

By ‘n vorige geleentheid het ons gesien hoe God sy werk wat Hy by die skepping begin het, voortgesit het in Christus Jesus (God se heilsplan – 11 Junie). Al verstaan ons nou God se heilsplan, loop ons egter nog steeds die gevaar om net as toeskouers die goeie nuus op ‘n afstand te aanskou. Wanneer ons dit egter deel van onsself maak, sal dit ons keer om moedeloos te raak wanneer die lewe met sy stryd en beproewings ons wil oorweldig. Dit sal sekerlik nie verhoed dat ons wel stryd en probleme in ons lewe sal ondervind nie, maar dit is wel ‘n versekering dat ons geestelik ongeskonde die eindpunt van ons aardse reis sal bereik. Selfs die dissipels het met Jesus in hulle midde in ‘n stormwind beland, maar hierdie stormwind kon hulle nie oorweldig nie. Ons kan wel sê dat God ons geen stormvrye seereis belowe nie, maar wel ‘n veilige hawe na die reis. Dit is vir ons ‘n groot troos wanneer die storms van die lewe om ons eie lewensbootjies begin woed. Want ons weet dat Jesus saam met ons vaar.

Die dissipels was bang omdat hulle in hul nood net die oorweldigende kragte van die natuur raakgesien het. Daarom dat hulle so angstig uitroep: "Meneer, Meneer, ons vergaan!" Hulle het hulle houvas, daardie houvas wat daar alleen in Christus is, verloor. Hulle het hulle uitsig op die hele vaart en die veilige aankoms aan die anderkant verloor. Al wat by hulle gespook het was die nood van die oomblik. Hulle het vergeet dat die teenwoordigheid van Jesus ook ‘n waarborg is vir die oorwinning oor die kragte van die natuur.

Die blye boodskap van God se heilsplan is juis dat God nie los van ons, of afsydig van ons wil staan nie. In Christus het ons die ware God leer ken as die God wat ons nooit sal verlaat nie, maak nie saak hoe haglik ons omstandighede is nie.

Ook die Emmausgangers het die heilsplan van God uit die oog verloor, daarom dat hulle hulself in ‘n uitsiglose situasie bevind het. Hulle het hulle net vasgestaar teen die ‘n enkele fragment van God se heilsplan: die smadelike kruisdood van Jesus en die verskrikking van die graf. Jesus leer vir hulle uit die Skrifte: "Toe sê Hy vir hulle: "Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" (Luk 24:25).

Laat ons die heilsplan van God volkome verstaan en dit deel van ons lewe maak. Daarvoor het ons die Skrif – die Bybel. Laat ons hierdie waarheid volkome uitleef en onsself volledig aan Christus toewy. Laat ons gehoor gee aan die oproep tot bekering en diens aan Hom, sodat Christus se werk deur ons tot uitvoering gebring kan word.

-dw-
(Met enkele aanhalings van ds J Overduin)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css