Die Weg

 

Om God te vind

“En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart” – Jeremia 29:13 OAV

 Die hart van die mens is 'n wonderlike ding, wonderlik omdat dit so groot en diep is. Dit is só groot en diep, dat al plaas jy die hele wêreld daarin, is dit nog steeds leeg. Christus sê: “Want wat baat dit die mens as hy die hele wêreld win?” (Mat 16:26). Inderdaad baat dit die hart niks nie. Die hart sal nooit deur die wêreld versadig kan word of sy rus daarin kan vind nie.  ".. ek is moeg van my gesug en vind geen rus nie!" (Jer 45:3).

Die mens is geskape om die beeld van God binne-in hom te dra. Daarom kan die hart van die mens net in God tot rus kom. "Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God! My siel dors na God, na die lewende God;" (Ps 42:2-3 OAV). Net hulle wat God vind, vind die lewe. God is die lewe: die ware, volle en vreugdevolle lewe. Saam met Dawid kan ons sê: ".... vir my is daar geen goed bo U nie".  (Ps 16:2 OAV). Daar is geen woorde vir die dag wanneer ‘n verlore mensekind die groot en heerlike, die genadige en barmhartige God vind nie. "Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend" (Ps 25:14). Die OAV vertaal dit met:  "die HERE maak sy verborgenheid aan hulle bekend".

Wie hierdeur nie gaan straal en jubel nie - letterlik entoesiasties word nie - het God nog nie werklik gevind nie. Hierdie persoon het homself met die beker tevrede gestel (Luk 22:20), maar nog nooit uit die beker gedrink nie. Hy het al die middele vir genade ontvang, maar nog nooit die genade wat hierdie middele bring, beproef nie.

Ons moet veral let op die sterk persoonlike  “My” in ons teks. Dit is beslis onvoldoende as jy die Bybel, die kerk, die teologie, die prediking en die sakramente gevind het, en dan daarby stilstaan. Dit alles is, elkeen in sy eie reg, voortreflik, soos 'n sierlik gevormde drinkbeker voortreflik is. Maar Christus sê : “Drink almal daaruit” (Mat 26:27). Dit gaan nie om die beker nie, dit gaan om wat binne die beker is. Dit gaan - ons mag dit tog so sê - dit gaan om God. Met minder as dit kan jou hart nie tevrede wees nie. Jy moet God vind: “En Ek sal My deur julle laat vind" (Jer  29:14).

 Het jy al met ‘n opregte entoesiastiese hart begin soek?

Verwerk uit De Stem Achter U – ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css