Die Weg

 

Kom saam!

“...het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor” - Handelinge 2:33.
 "Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing" - Galasiërs 5:22 OAV.

Die “sien en hoor” het ook betrekking op ons: op ons kerklike lewe, maar ook op ons persoonlike en gesinslewe. Daar moet ook iets daarvan te sien en te hoor wees.

Aan diegene wat met Pinkster spot en wat hulle skouers ophaal as jy oor jou besit van die Heilige Gees praat, moet jy die volgende kan sê: "Wat! Durf jy aan die Heilige Gees en aan Pinkster twyfel? Kom saam na my winkel, na my kantoor, na my sake-onderneming! Kom saam na my huis, my gesin, my huwelik, my omgang met mense! Kom saam na my silwerbruilof en kom saam na die begrafnis, as ek my seun kerkhof toe moet dra! Kom saam na die verborgenheid van my eie lewe: na my binnekamer waar ek in gebrokenheid en skulderkentenis my sonde voor God beween! Kom ook saam na my vrede, my blydskap, my liefde en my arbeid vir God se koninkryk!" Stel so jou arbeid en rus, jou voorspoed en teenspoed, jou lewe en jou sterwe ten toon: "Kyk! Wat jy hier sien en hoor, dit is die Heilige Gees, dit is Pinkster omgesit in die praktyk”.

Die Gees is verborge, maar die vrug van die Gees is vir almal om te sien : liefde, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, trou, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is die doeltreffendste bewys van die werklikheid van Pinkster, as die mense “almal verbaas en radeloos, en diep in die hart getref” word oor wat hulle aan ons sien en hoor, en die een na die ander vra: “Wat kan dit tog wees?” (Hand 2:12 OAV).

ds Gabe van Duinen (De Stem Achter U)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css