Die Weg

 

Aan die regterhand van die Majesteit

maar nou.. het Hy met ons gepraat deur die Seun...Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam” - Hebreërs 1:3-4 NAV.

Die Seun van God is die belangrikste persoon van wie jy ooit sal hoor. Moenie slegs van Hom kennis neem en dan van Hom vergeet nie! Moenie twyfel in wie die Seun is en wat Hy vir sondaars gedoen het nie!

In die laaste dae het die Seun mens geword. “Hy is ’n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die genade van God vir almal sou sterwe.” (Heb 2:9) Mens geword om te sterf! Watter soort boodskap is dit? Wie wil nou ‘n swakke Seun van God volg, wat as mens doodgemaak is?

Ons moet die doel van sy sterwe verstaan. Ons lees: “nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, ...” (Heb 1:3). Die mens is vuil van sonde. Sy natuurlike begeertes om seer te maak, selfsugtig te wees, rebels op te tree, wreed te kere te gaan, losbandige gewoontes na te volg, maak hom/haar liederlik vuil. Die vuilheid kon slegs op een manier gereinig (skoongemaak) word. ‘n Mens moes met sy lewe vir die sondeskuld betaal.

Die antwoord op die vrae oor die “waarom” van die Seun van God se vernederende dood, is dus: Hy is nie weens sy swakheid doodgemaak nie. Nee, Hy het vir sondaars reiniging van sondes bewerkstellig. God skenk reinheid, heiligheid, in sy Seun aan elke mens wat Hom met vaste geloof navolg.

Maar Hy is nie meer dood nie. Nadat Hy die reiniging bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy het ‘n ereposisie ingeneem. Sy naam bevestig die gesag wat Hy daardeur ontvang het, die heerskappy oor alle mense en magte, oor die ganse skepping. Wat is sy naam? Seun van God. Niemand, selfs geen engel dra daardie naam nie. Slegs Jesus, wat die reinheid van ons sondes bewerkstellig het, word so genoem. In die Psalms is reeds oor Hom geprofeteer: “Jy is my Seun, van vandag af is Ek jou Vader” (Ps 2:7). “Sit aan my regterhand, totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het”. (Ps 110:1 – vergelyk Heb 1:5 en 13).

Jesus, die Seun van God, is ons enigste hoop.
Die enigste wie die vuil van ons sondeskuld kon wegneem.
Aanvaar sy liefdeswerk in die geloof, dan is jy skoon en heilig voor God!
Hy is ook Heerser vanaf die regterhand van God.
Eer Hom daarvoor!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css