Die Weg

 

Om werklik te lewe

want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins” - Filippense 1:21.

Paulus verheug hom oor die lewe, maar bekommer hom ook nie oor die dood nie. Hy was 'n apostel, reisiger en ambagsman (tentmaker). Op sy reise (en veral in Korinte) kon hy homself menigmaal tussen 'n bedrywige menigte van mense bevind het.

Nou kan ons vir onsself die volgende beeld skets: die wysgeer, wat met sy boekrolle van geleerdheid verbyloop, en sê: “Vir my is die lewe kennis”; die soldaat wat in die verbygaan verkleinerend op die geleerde man neersien en sê: “Vir my is die lewe roem”; die handelaar wat met trots sê: “Vir my is die lewe rykdom”; die swoegende menigte wat verbyloop en sê: “Vir ons is die lewe arbeid en moeite.” Tussen hulle almal deur sê Paulus dan: “Vir my is die lewe nie rykdom of arbeid, nie roem of glorie nie, maar Christus”. As jy hom moes vra wat hy eintlik bedoel, sou hy dit waarskynlik uitgedruk het soos Tyndale dit in sy vertaling uitbring: “Christus is die oorsprong van my lewe.”

As ons deelgenote wil word van Christus se goddelike natuur, moet ons ook vir Paulus kan nasê. Ons fisiese menswees kan ons herlei na die tyd toe ons ouers die lewe aan ons geskenk het. Ons geestelike lewe moet ons herlei na die oomblik toe ons deelgenote geword het van die natuur van die opgewekte Christus :  'Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word" (Joh 1:12). "Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag" ( 2 Pet 1:3).

Christus moet die model van ons lewe wees. Elke mens het ‘n rolmodel vir sy lewe, of ons nou daarvan bewus is of nie. Ons is altyd besig om iemand na te boots. Elke ware volgeling van Christus trag daarna om meer en meer gelyk te word aan die gestalte van die Here Jesus:  "Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is" (2 Kor 3:18).

Christus moet die doel van ons lewe wees. Dat Sy wil mag geskied op aarde net soos in die hemel; dat almal Hom mag ken en liefhê en dien; dat alle mense Sy koningskap sal aanvaar - dit moet ons doel en strewe wees. Uiterlike dinge het geen mag oor hom wat kan sê: “Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Dan kan ons oor die dood self triomfeer en sê: “Vir my is die sterwe wins.”

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css