Die Weg

 

Van hemelvaart tot wederkoms

Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul" - Efesiërs 1:19-23.

Ons vier weer vandag (Donderdag 17 Mei 2012) die hemelvaart van Jesus Christus. Maar wat beteken dit werklik en wat hou dit vir ons in?

Met die hemelvaart het Christus aan die regterhand van God gaan sit “nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het” (1 Petrus 3:2). Die gekruisigde dra nou die kroon as die Soewereine Heerser oor die hemel en die aarde en elke mag en gesag.

Dit is wat Paulus vir die Efesiërs en vir ons wil sê. Jesus Christus het op Hemelvaartsdag die ewige Koningskap opgeneem. Alle dinge is aan Hom onderwerp, en Hy heers oor elke owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Alles wat dus op aarde gebeur, staan in die teken van Sy koningskap.

Ons sien dan ook dat met die hemelvaart van Jesus, Satan sy posisie as aanklaer by God verloor het (Job 1:7, Sag 3:1, Luk 22:31). Hy en sy engele is letterlik uit die hemel gewerp (Openb 12:9 -10). Daarom sal Satan sy aanslag voortsit teen “hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou” tot by die wederkoms van Christus (Openb 12:17 OAV). Petrus sê in 1 Petrus 5:8 die volgende: "Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind".

Ons leef nou tussen die hemelvaart en die wederkoms van Christus. Dit is die genadetyd vir die wêreld waarin ons nog kans het om ons na Christus te wend. In Openbaring 21:1-8 (NAV) sien ons die groot hoogtepunt van ons geloof by die wederkoms van Christus:

Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek ‘n harde stem van die troon af hoor sê: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan." Toe sê Hy wat op die troon sit: "Kyk, Ek maak alles nuut." En daarna sê Hy: "Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar." Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. "Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood." (Openb 21:1-8 NAV)

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css