Die Weg

 

Die stem agter jou

Tog is die HERE gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die HERE is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. ... Die HERE sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. Die HERE het jou honger en dors laat ly, maar Hy wou jou leer, en Hy sal Hom nou nie meer afsydig hou van jou nie; jy sal self sien dat Hy die Een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: "Hier is die pad, loop hierlangs." - Jesaja 30:18-21 NAV.

Baie keer moet jy ‘n beslissing neem, maar jy kom nie sover om dit te doen nie, want dit vra te veel van jouself. Jy moet die brief skryf; jy moet die verhouding beëindig; jy moet die offer bring. Jy wil na links of regs uitwyk. Jy soek kompromis-oplossings. Jy sê nie  “ja” nie, maar ook nie “nee” nie. Dit word eintlik ‘n “ja-nee”.  Jy probeer om uit God se pad te bly soos die donkie van Bileam (Num 22:23).  Jy wyk uit, of na links of na regs.

Dit kom neer op ‘n gehoorsaamheidskrisis. Gehoorsaamheid aan wat God jou uitdruklik beveel het om te doen (of nie te doen nie). Vervolgens beland jy in ‘n geloofskrisis. Nou moet jy besluit hoeveel vertroue jy het in die liefde en leiding van God om die besondere moeilike pad “reguit vorentoe” met Hom aan te durf. Die lewe is in werklikheid soos ‘n nou steil bergpaadjie. Jy kan nie regs of links uitwyk nie, want dan stort jy in die afgrond af.

Maar die HERE hou jou in die oog. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy Sy stem agter jou hoor: “Hier is die pad, loop hierlangs”  (Jes 30:21). Hy is hier vlak agter jou.

Só ver kan jy nie verwyder wees, só diep kan jy nie reeds geval het, in so ‘n diep moddergat kan jy nie gevange wees, dat daar nie ‘n weg daaruit is nie.  Luister nou, almal wie se lewens dreig om in duie te stort, wat wanhopig in ‘n kamer sit en geen krag meer het om die nuwe dag mee te begin nie – luister na die Stem agter jou: “Hier is die pad, loop hierlangs”. Daar is ‘n weg uit alle nood, te alle tye, vir alle mense. As jy regtig niks meer kan uitrig nie, as jy met die mense en die dinge rondom jou en ook met jouself voor ‘n afgrond te staan kom – dan hoor jy die Stem: “daar is ‘n weg!”

Die boodskap van die Stem is nie vaag of onseker nie. Duidelik klink dit: “Hier is die pad, loop hierlangs”. Daar is nie ‘n uitdraai na links of regs nie. Met hierdie weg kan jy nie eers eksperimenteer nie. Die Stem maak ‘n einde aan die geskarrel en soeke in jou lewe. Aan hierdie rigtingwysing moet jy jou onderwerp. “U sal my die pad van die lewe bekendmaak” (Ps 16:11 OAV).

Miskien voel jy asof jy vandag voor ‘n afgrond staan omdat jy as gevolg van sondes uit jou verlede die pad byster geraak het. Dan hoor jy God se stem:  "Hier is die pad, loop hierlangs”. Dan hoor jy ook die stem van Jesus: “Ek is die weg” (Joh 14:6) en "wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê" (Joh 8:12).

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig" (1 Joh 1:9). "Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol" (Jes 1:18).

Verwerk uit De Stem Achter U – ds Gabe van Duinen

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css