Die Weg

Hoofindeks

Profesieë

strepie

Is daar enige verband tussen die Christelike godsdiens en die antieke heidense kultusse?
Jan Brink

In een van hierdie aanlyn forums skryf ‘n persoon dat die Christelike godsdiens maar net ‘n kopie is van ‘n ou Oosterse kultus. Verder dat dieselfde moeder en god in albei voorkom, en ook ‘n godeseun wat gesterf het en toe opgewek is. Klaarblyklik is dit ‘n verwysing na die Griekse godin Cybele en Attis, wat later ook in Rome ‘n setel gekry het. Wat is die waarheid?
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Profesieë – Die waarheid agter Jesus Christus.
Jan Brink

Die mens wil nou eenmaal in die toekoms probeer sien. Daarom raadpleeg hulle fortuinvertellers en lees graag die boeke oor die voorspellings van Nostradamus en Siener van Rensburg. Baie mense het ‘n diep geloof in hulle voorspellings soos dit deur “kundiges” uitgelê is.

Daar is egter één boek wat profesieë bevat wat alle ander profesieë en voorspellings, van watter skrywer en geleerde ookal, oorskadu. Ek praat natuurlik van die Bybel. Die Bybel bevat die profesieë soos deur God ingegee ten behoewe van die mens.
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die merk van die dier is hier
Jan Brink

In Openbaring 13 en 14 lees ons van die merk van die dier. Daar is baie mense wat hierdie verse letterlik wil interpreteer as sou dit ‘n kenteken van die een of ander aard op of aan die liggaam moes wees. Ons moet egter besef dat Openbaring hier van beeldspraak gebruik maak.

(Openbaring 13:16) Hy (die Satan) verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om ‘n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam.

Nou wat is hierdie merk van die dier op die regterhand of die voorkop dan?

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Vervulling van 'n Profesie
Dr Callie Opperman

Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word: ...” (Matteus 1:22)

Hierdie jaar gryp die waarheid dat Jesus se koms die vervulling van profesieë is, my weer aan. Matteus, wat ‘n Jood was en heel waarskynlik die evangelie aanvanklik vir ‘n Joodse lesersgroep (kenners van die ou heilige geskrifte) bedoel het, gebruik baie kere die uitdrukking: “sodat vervul kon word wat die Here deur sy profeet gesê het ...”.
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Paasfees: Jesus Christus Waar of Vals?
Jan Brink

In hierdie tyd waar die afvalligheid van die Christelike godsdiens al hoe groter word en die Bybel al meer onder verdenking kom, is dit nodig om die bostaande vraag te vra.  Het Christus wel na die aarde gekom om vir ons sondes te sterf?

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css