Die Weg

Hoofindeks

Die tye waarin ons lewe

strepie

Wêreldchaos
Gerrit Kruger

Ons het die afgelope tyd gelees en op televisie gesien van ontsettende oorstromings, van geweld in Egipte - tot 1 miljoen mense wat op 'n slag staak -, klipgooiery, voortslepende oorlog in die Ooste, magshebbers wat nie van hulle trone wil afstand doen nie, CHAOS.

Die Skrif is baie duidelik hieroor. Die Skrif leer ons dat hierdie dinge sa! gebeur in die laaste dae en dit des te meer namate die oordeelsdag naderkom. En al dink ons dit is baie erg, is dit maar net die geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.

Die grootste chaos is egter dat die Woord nie meer suiwer gebring word nie. Baie mense leef op “voorspoed boodskappies". Predikers wat net preek en sê wat mense graag wil hoor: “God wil graag hê dat jy ryk moet wees”.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die beproewing oor die hele wêreld sal nie die gelowiges oorslaan nie
Callie Opperman

Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. (Openbaring 3:10)

Die Here God waarsku op verskeie plekke in sy Woord oor beproewing wat oor die hele wêreld sal kom. Dit sal die inwoners van die wêreld toets oor hulle verhouding met die almagtige God. Hierdie beproewing sal die HELE wêreld raak. Niemand sal oorgeslaan word nie. Selfs ook nie die gelowiges, die kerk van Christus, nie.

Die gemeente van Filadelfia het reeds lyding deurgemaak. Die Jode uit die sinagoge het hulle vervolg, net soos Jesus gekruisig is deur die Jode in Jerusalem. Op verskillende maniere word die gelowiges deur vervolging getoets: Liggaamlike lyding, bespotting en verwerping.

Daar kom egter ’n beproewing oor die hele wêreld, wanneer God die mensdom sal toets. In Openbaring 16:1 lees ons: “Gaan gooi die sewe bakke, gevul met die toorn van God, op die aarde uit!” Hierdie bakke tref die ganse skepping, ook die mense. Die Skepper roep daardeur almal tot bekering. Dit sal die groot verdrukking wat oor die kerk kom voorafgaan.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die wederkoms van die Here
Hentie Krüger

Wag dan geduldig‚ broers‚ totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou‚ want dit is nie meer lank nie‚ dan kom die Here.”
— Jakobus 5:7-8 —

Jakobus roep ons op om te wag. Wag? Moet ons nog wag? Terwyl die wêreld totaal deurmekaar is? Terwyl VIGS besig is om die bevolking se getalle dramaties te verminder. Terwyl die aanslag van promiskuïteit hand oor hand toeneem? Terwyl dwelmmisbruik en misdaad hand uitruk? Terwyl die oseane besoedel word? TERWYL …? Al hierdie dinge is besig om te gebeur en Jakobus vra dat ons moet wag?

Wag waarvoor? En tot wanneer? Het dit nie eerder tyd geword dat ons self iets moet doen aan die dinge nie?

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Om Satan se greep te breek en te oorwin
Callie Opperman

Die afgryslikste wêreld ontvou voor jou wanneer 'n mens na die houvas van Satan op mense se lewens ondersoek instel. Dit is die tragiese verhaal van persone wat (meestal) as jong kinders stappie vir stappie ingesuig is in die wêreld van die okkulte. Dit lei na die verloëning van God, doelbewuste oortreding van sy gebooie, asook 'n skaduwêreld van skokkende rituele, wat selfs moord insluit.

Heel dikwels voel selfmoord na die enigste uitweg uit hierdie binding van Satan en sy demone. Die getuienis van mense wat by Satanisme betrokke was, bevestig die houvas wat demone op 'n mens kan kry.

Vir sommige van ons klink dit na 'n fantasiewêreld waaraan ons nie blootgestel word nie. Dit klink na sensasionele berigte waarin ons nie belangstel nie. Tog is Satan, die duiwel, die groot draak, die slang van ouds (Openb 12:9) 'n werklikheid. Hy weet dat sy tyd min is voordat die finale veldslag tussen die koninkryk van die lig en die duisternis sal plaasvind.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css